Loader

30 Ekim 2017 - Agte Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi

0 - 6 yaş aralığında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri Ankara Gelişim Tarama Envanteri'dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur.Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor, Kaba Motor alt testlerinden oluşur. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

30 Ekim 2017 - Agte Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar eğitimi programı;

AGTE Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,

Örnek uygulama,

Vaka videoları ve vaka değerlendirmesi.

KURUMSAL EĞİTİMLER