Loader

Otizm Aba Kapsamlı Eğitim Programı (başlangıç Düzeyi)

OTİZM ABA KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI (Başlangıç Düzeyi)

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

Otizm Aba Kapsamlı Eğitim Programı (başlangıç Düzeyi)

OTİZM ABA KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI (Başlangıç Düzeyi)

Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

İki günlük eğitimde etkili bir ABA programı oluşturmaya odaklanılacaktır. Uygulama ve videolarla destekelenen eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Otizmli çocukları öğrenmeye karşı motive etme
  • ABA temelli eğitim programlarının temel özellikleri
  • Temel öğren ve iletişim becerilerinin analizi
  • Etkili ve bir eğitim programı planlama ve uygulama
  • Değerlendirme ve programda gerekli uyarlamaları gerçekleştirme

KURUMSAL EĞİTİMLER