Loader

At Binme

At üstünde egzersiz sayesinde beden kaslarını çalıştırmayı hedef alan tedavi türüdür. Ata binme sürecinde vücudun tüm büyük kas grupları çalıştırılmaktadır.

At Binme

Hipoterapi; at üstünde egzersiz sayesinde beden kaslarını çalıştırmayı hedef alan tedavi türüdür. Ata binme sürecinde vücudun tüm büyük kas grupları çalıştırılmaktadır. Bu refleks düzeyinde gelişen bir olaydır, çünkü atın sırtında iken birey onunla birlikte hareket eder, düşmemek için içgüdüsel olarak dengeyi kurmaya çalışır, böylece hem sağlıklı hem de hasar görmüş kaslar harekete geçer. Bir at dakikada yaklaşık yüz titreşimsel sinyali bireye aktarabilir. Böylece refleks düzeyde, bireyin hemen hemen tüm kas grupları çalıştırılmış; ince motor becerilerinin gelişimi uyarılmış; karmaşık, hassas ve net hareketlerin oluşumu sağlanmış olur. Atın yürüyüşünün çok boyutlu salınma ritmi; normal yürüme siklusunda oluşan pelvik hareketlere benzemekte ve bireyin pelvis kuşağına normal bir yürüyüşten iki kat daha etki etmektedir. Böylece bireyde ki duyusal girdiyi artırmaktadır.

KURUMSAL EĞİTİMLER