Loader

Bölgenin En Kapsamlı Ergoterapi Ve Duyu Bütünleme Merkezi

Bölgenin En Kapsamlı Ergoterapi Ve Duyu Bütünleme Merkezi

Duyu bütünleme, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgileri organize eden, uygun
şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik bir işlem olarak tanımlanmıştır.
Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve
bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevap
açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk bedeninden ve dış dünyadan gelen duyu bilgileri ile yaşama
adapte olur ve çevresinde olan durumları anlamlandırır.
Çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan ve bu uyarılara adaptif cevap vermemize neden olan
yedi adet duyumuz vardır.
Bunlardan beşi bildiğimiz duyular; Tat, Dokunma(Taktil), İşitme, Koku, Görme; diğer iki duyu ise
vestibular ve propioceptiftir.
Vestibuler Duyu (Hereket ve denge): İç kulakta yer alır. Yer çekimiyle bağlantılı olarak, vücudumuzun
alan içerisinde nerede olduğunu, hızını, yönünü ve hareketini algılamamızı sağlar, bize bununla ilgili bilgi
verir. Bu sistem vücudumuzu dengede tutmak ve vücudumuzun postürünü korumak için temeldir.
Proprioseptif Duyu (Vücut farkındalığı): Kaslarda ve eklemlerde yer alır ve vücudumuzun nerede
olduğunu söyler. Bununla birlikte vücut parçalarının nerede olduğu ve nasıl hareket ettiklerine ilişkin bilgi
verir.
Tüm bu bahsedilen duyuların algısında sıkıntı yaşayan çocuk veya erişkin kişilerde Duyu Bütünleme
Terapisi Uygulanmaktadır.
Terapiler çocuğun ve ihtiyaçlarının önderliğinde sürdürülür. Seans sırasında yapılandırılmış ortamda iyi
hissetmesi, iletişim kurması, fikirler üretmesi, çözümler bulması, hayal etmesi ve sosyalleşerek oyunlara
katılması sağlanır.
Tedavi sırasında çocuk sadece oyun oynar ve kendi içsel motivasyonu ile kendi sinir sistemini
geliştirmesi için terapist ona rehberlik eder. Bu nedenle duyu bütünleme terapisi ERGOTERAPİST
tarafından profesyonel bir şekilde uygulanır.

Çocuğunuzda duyu bütünleme problemi varsa aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir.

Özellikle beceri gerektiren oyuncaklarla nadiren oynama
Acıyı hissetmeme veya acıya geç tepki verme
Sarılmaya ,dokunulmaya aşırı epki verme
Koordinasyon gereken aktivitilerde başarısız olma
El tercihinde gecikme
Arkadaş edinmede zorluk
Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri
Duygusal dengesizlikler
İnce motor becerilerde zayıflık
Yeni motor becerileri öğrenmekte zokluk
Yemek yeme problemi
Konuşma problemi
Tuvalet eğitiminde problem
Aşırı hareket etme ya da hareketten kaçınma .

Bir objeden veya aktiviteden diğerine geçerken zorluk çekme

KURUMSAL EĞİTİMLER