Loader

Dehb (dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite)

DEHB bulunan çocukların dikkat süreleri akranlarından çok daha kısadır. Evde ve okulda dikkatlerini yoğunlaştırmakta zorluk çekerler, çünkü onlar önemli-önemsiz duyumları ayırt etmekte zorlanırlar. Sınıfta hem öğretmeni duyarlar, hem caddedeki arabayı, hem de yandaki sandalyenin gıcırtısını. Aynı şekilde, hem ders anlatan öğretmeni görür, hem tahtadaki resimleri, hem de yanındaki arkadaşının kazağındaki çizgileri. Odaklanmakta o denli zorlanırlar ki, büsbütün vazgeçerler. Sadece ilgilerini çokça çeken heyecanlı bir film ya da bilgisayar oyununa konsantre olabilirler ve aileler bu nedenle ‘isterse yapar’ düşüncesine kapılır.

Yaşıtlarına oranla fazlaca hareketlidirler. Elleri dursa, ayakları durmaz. Uzun süre aynı yerde oturamazlar ve çok konuşmalarıyla dikkat çekerler.
Davranışlarını organize edemezler ve planlı çalışamazlar. Genellikle, sonunu düşünmeden eyleme geçerler. Tehlikeyi kestiremezler ve çok zaman küçük kazalara maruz kalırlar. DEHB üç temel belirti kümesinden oluşur:

Dehb (dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite)

DIKKAT EKSIKLIĞI:

• Belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma
• Dikkatin kolayca dağılması
• Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma

• Başlanan işin yarım bırakılması
• Kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş gibi görünme
• Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanma

• Ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi yoğun
zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınma • Etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme
• Günlük etkinliklerde unutkanlık

AŞIRI HAREKETLILIK:

• Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması • Belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme • Gereksiz yere sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma
• Sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle uğraşma

• Çok konuşma

IMPULSIVITE/DÜRTÜSELLIK:

• Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme
• Sırasını beklemekte güçlük çekme
• Başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarında araya girme
• Sonucunu düşünmeden koşma, itme, çekme
Diğer yandan, DEHB bulunan çocuklar çok zaman sempatik, şeffaf, yaratıcı, coşkulu ve empati sahibi olurlar.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı biçimi vardır: Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip: Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır. Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ya yoktur ya da kayda değer şiddette değildir.

Aşırı hareketliliğin ve dürtüselliğin önde geldiği tip: Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak vardır. Dikkat eksikliği belirtileri vardır, ancak önemsenecek şiddette değildir. Birleşik tip: Hem dikkat eksikliği, hem de aşırı hareketlilik – dürtüsellik belirtileri tanı alacak kadar şiddetlidir. En sık görülen tip birleşik tiptir.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun varlığından söz edebilmek için belirtilerin yedi yaştan önce başlaması, okul ve ev gibi en az iki ortamda görülmesi, süreklilik göstermesi ve günlük yaşamı etkileyecek boyutta olması gerekir.
Okul öncesi çocuklarda tanı koymak zordur, çünkü küçük çocukların çoğu hareketlidir ve davranışları değişkenlik gösterir. Bu durumda en önemlisi zaman içinde değerlendirme yaparak gelişimin izlenmesidir. Değerlendirme yapan uzman, klinik gözlemleri, muayene bulgularını, psikometrik test sonuçlarını aile ve öğretmenden aldığı bilgilerle birleştirerek tanıya ulaşır.

Tanı koymak kolay değildir, çünkü aile içi problemler, sağlık problemleri, öğrenme güçlüğü gibi sorunlar da çocuklarda hareketlilik ve kaoslu davranışlara sebep olabilir. Her ne kadar DEHB belirtileri mevcut olsa da, böyle bir durumda çocuk DEHB tanısı almaz.

KURUMSAL EĞİTİMLER