Loader

Disleksi Ve Öğrenme Güçlüğü

Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme • Bozuk yazma
ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve • Okurken harf atlama
kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir • Okurken kelimeleri değiştirerek okuma

öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez. Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen öğrenme bozukluğu farkedilmeyebilir.Disleksililer zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: Albert Eistein, Leonardo da Vinci, Tom Crouse, Mickey Mouse gibi. Disleksili çocuklarda dikkat bozukluğu da görülür. Bu nedenle bu çocuklara bir uzman tarafından sistemli bir dikkat eğitimi verilmelidir.Sözel, işitsel, görsel eğitim metodları seçilmelidir. Sınav sorularını çabuk okuyamazlar ve cevapları yazamazlar. Bu nedenle bu çocuklara sözlü sınav yapılması daha etkin olur. Çoktan seçmeli sınavlarda (test) daha başarılı olurlar.

Disleksi Ve Öğrenme Güçlüğü

DIKKAT EKSIKLIĞI:

• Belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma
• Dikkatin kolayca dağılması
• Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma

• Başlanan işin yarım bırakılması
• Kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş gibi görünme
• Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanma

• Ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi yoğun
zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınma • Etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme
• Günlük etkinliklerde unutkanlık

AŞIRI HAREKETLILIK:

• Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması • Belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme • Gereksiz yere sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma
• Sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle uğraşma

• Çok konuşma

IMPULSIVITE/DÜRTÜSELLIK:

• Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme
• Sırasını beklemekte güçlük çekme
• Başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarında araya girme
• Sonucunu düşünmeden koşma, itme, çekme
Diğer yandan, DEHB bulunan çocuklar çok zaman sempatik, şeffaf, yaratıcı, coşkulu ve empati sahibi olurlar.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı biçimi vardır: Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip: Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır. Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ya yoktur ya da kayda değer şiddette değildir.

Aşırı hareketliliğin ve dürtüselliğin önde geldiği tip: Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak vardır. Dikkat eksikliği belirtileri vardır, ancak önemsenecek şiddette değildir. Birleşik tip: Hem dikkat eksikliği, hem de aşırı hareketlilik – dürtüsellik belirtileri tanı alacak kadar şiddetlidir. En sık görülen tip birleşik tiptir.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun varlığından söz edebilmek için belirtilerin yedi yaştan önce başlaması, okul ve ev gibi en az iki ortamda görülmesi, süreklilik göstermesi ve günlük yaşamı etkileyecek boyutta olması gerekir.
Okul öncesi çocuklarda tanı koymak zordur, çünkü küçük çocukların çoğu hareketlidir ve davranışları değişkenlik gösterir. Bu durumda en önemlisi zaman içinde değerlendirme yaparak gelişimin izlenmesidir. Değerlendirme yapan uzman, klinik gözlemleri, muayene bulgularını, psikometrik test sonuçlarını aile ve öğretmenden aldığı bilgilerle birleştirerek tanıya ulaşır.

Tanı koymak kolay değildir, çünkü aile içi problemler, sağlık problemleri, öğrenme güçlüğü gibi sorunlar da çocuklarda hareketlilik ve kaoslu davranışlara sebep olabilir. Her ne kadar DEHB belirtileri mevcut olsa da, böyle bir durumda çocuk DEHB tanısı almaz.

KURUMSAL EĞİTİMLER