Loader

Ergoterapi Ve Duyu Terapisi

Ergoterapi- İs ve Ugrası Terapisi; çocukların günlük yasam aktivitelerinde maksimum bağımsız olmalarını hedefleyen yaklaşım modelidir. Ergoterapi- Uğraşı Terapisi yaklaşımları, bilişsel fonksiyonel ve duyu- motor becerilerindeki artışı; beyin fonksiyonlarını geliştirerek meydana getirir.

Ergoterapi Ve Duyu Terapisi

Ergoterapist-Uğraşı Terapistleri, çocuğun oyun becerileri, okul performansı, günlük öz bakım becerileri yaşa uygun gelişim seviyesini değerlendirir ve gereksinimlerini ve önceliklerini belirliyerek uygulama planını oluşturur.

Öz bakım, oyun ve aktiviteler gibi çocukların uğraşılarını terapinin odağına yerleştirmek yoluyla gelişim sağlanır ve çocuğun kapasitesi geliştirilir.. Buna ek olarak çevreye ve/ya göreve uyum da uygulamaya dahil edildiğinde, tam bağımsızlık yolunda adım atılır ve hayat kalitesi arttırmak amaçlanır.

Ergoterapist-Uğraşı Terapistleri, çocuk gelişimi açısından bütünleyici bir kapsamda çocuğun sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik durumunu, sosyal ve çevresel faktörlerin etkisini göz önünde bulundurur ve bu etkenlerin çocuğun hayatını işlevsel yönden farklı şekillerde etkileyebileceği var sayımından yola çıkar. Bu bütünsel yaklaşım, çocukların tedavi uygulamaları açısıdan vazgeçilmez niteliktedir.

Merkezi sinir sistemi gelişiminin ana hedef olduğu Duyu Bütünleme Terapisinde çocuk; çevreden gelen uyaranların duyusal organları tarafından algılanması, merkezi sinir sisteminde bu bilgilerin işlemlenmesi, bu bilgilere uygun bir cevabın oluşturulması ve bu cevabın (fiziksel, sosyal, akademik ya da psikolojik cevap) harekete geçirilmesi aşamalarını tamamlayarak, öğrenme sürecini hızlandırır.

Bu sayede duyu bütünleme ile fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimini sağlar. Terapideki hedef çocuğun her zaman mutlu, iletişime açık ve ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir halde olmasını sağlamaktır. Olumlu tecrübeler öğrenmeyi kolaylaştırır. Seans sırasında mutlu olan çocuk iletişimi sürdürür ve oyun sırasında öğrendiği bilgileri günlük yaşamına çok daha kolay entegre eder. Çocuk ancak dünyayı normale en yakın şekilde algıladığında öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Dünyayı en iyi algılama da ancak duyusal bütünlükle sağlanabilir.

Terapinin temeli duyusal uyaranların, çocuğun ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre planlanarak, çeşitli diyetler halinde çocuğa sunulmasıdır.
Terapi seanslarının başında çocuk değerlendirilir ve hangi alanlarda ne şekilde sorun yaşadığı tespit edilir. Çocuğun problem yaşadığı alanlardaki bozukluğun davranışlarına ne şekildeyansıdığıgözlemlenirve uygunterapiprogramıçizilir. Terapi sırasında aile sürecin en önemli parçasıdır ve terapistle aile, çocuğun da içinde olduğu bir takım gibi çalışmak zorundadır. Terapi süreci içinde standart bir terapinin dışında çocuğun terapi sırasındaki ihtiyaç ve arayışları göz önünde bulundurulur ve aileye de çocuğunun neye ihtiyacı olduğunu anlaması için eğitim verilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta terapilere devam eden çocuğun bir birey olduğu ve asla standardize edilemeyeceğidir.

Terapiler çocuğun ve ihtiyaçlarının önderliğinde sürdürülür. Terapi sırasında seanslar çocuğa, ihtiyacı olduğu düzeydeki duyusal uyaranlarla donatılmış veya uyaranlardan arındırılmış oyunlar şekilde sunulur. Çocuğun seans sırasında terapistle

sürekli iletişim halinde olması birinci hedeftir. Çünkü seans sırasında, yapılandırılmış ortamda, iletişim kuran, fikirler üreten, çözümler bulan, hayal eden, sosyalleşerek oyuna katılan çocuk; seanslar dışında da iletişimi sürdürecek ve günlük hayatındaki sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarını atlatmaya başlayacaktır.

KRITERLERI

• Oturma veya uyku problemleri
• Elleri bir araya getirmede veya oyuncakları birbirine çarpmada problem
• Zayıf kas tonu, çelimsiz, yumuşaklık
• İnsanlara veya mobilyalara çarpar, uzayda vucudunun yerini ve etrafındakileri algılayamaz
• Dokunmaya, tatmaya, seslere veya kokulara aşırı tepki verir.
• Zıplamaktan, sallanmaktan veya ayaklarının yerden kesilmesinden hoşlanmaz
• Yüzmeden, banyodan, sarılmadan veya saç kesiminden hoşlanma
• Motor görevler içeren işlerde direktifleri takip edememe

KURUMSAL EĞİTİMLER