Loader

Psıkolojik Danışmanlık

Kurumumuzda eğitim gören çocukların ailelerine rehberlik etmek ve destek sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Psikolojik Danışma Birimi’nin amacı;ailelerin, çocuklarının büyüme ve gelişme sürecinde yaşadıkları/ yaşayabilecekleri problemlerin üstesinden gelmelerinde yardımcı ve yol gösterici olmaktır. Kurumumuzda bireysel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri aileler ve çocuklar için ayrı ayrı programlanıp uygulanmaktadır.

Psıkolojik Danışmanlık

AILELERIMIZE YÖNELIK PSIKOLOJIK
DANIŞMA VE REHBERLIK
a) Aile Psikolojik Danışma
Ailelerle yapılan psikolojik danışmadaki amaç aile bireylerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yardımcı olmaktır. Anne ve babalar psikolojik danışma sürecinde kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygularını ve yaşadıkları sıkıntıları paylaşır. Psikolojik danışma süreci içinde aile-psikolog işbirliği ile duygusal problemin ne olduğu tanımlanır. Problemin altında yatan

bütün olası nedenlerin neler olabileceği aile ile işbirliği yapılarak ortaya koyulur, problemin çözümü için kullanılacak uygun yollar belirlenir. Son olarak da uygun yaklaşımlar kullanılarak, sıkıntı yaratan düşünce ve davranışların pozitif düşünce/davranış ile değiştirilmesi amaçlanır. Tüm bu aşamalarda çocukla iletişim içinde olan bütün bireylerle (aile üyeleri; anne, baba, kardeş, çocuğun bakımıyla ilgilenen anneanne, dede, vb., yakın akrabalar, öğretmenler, bakıcılar) görüşme yapılması ve bilgi alınması doğru yaklaşımın sağlanabilmesi için önemlidir.
Ayrıca, diğer özel gereksinimli çocukları olan ailelerle birlikte “grup” çalışmaları yapılarak anne-babaların yalnız olmadıklarını anlamaları, kendi sorunlarına benzer sorunları olan daha pek çok anne-baba olduğunu öğrenerek onlarla duygu ve düşüncelerini paylaşmaları sağlanır. Aile üyelerinin uyum kapasitelerinin normal şekline dönüştürülmesi üzerinde odaklanılan grupla psikolojik danışma çalışmalarında “yansıtma” “açıklama” “özetleme” gibi etkileşim teknikleri kullanılarak grup üyelerinin uyarılara daha sağlıklı tepkiler göstermeleri ve iletişim kurmaları için çaba harcanır.

ÖZEL EĞITIMDE AILE REHBERLIĞINE IHTIYAÇ DUYULAN DURUMLAR
1. Aileyi çocuğun engeli, yaşanabilecek olası süreçler ve yapılabilecekler konusunda bilgilendirmek,
2. Ailelerin kabul sürecine ulaşmalarına yardımcı olmak, yaşadıkları duygusal karmaşa, kaygı ve suçluluk duygusu ile başa çıkabilmeleri için gerekli psikolojik desteği sağlamak,
3. Ailelerin başkaları ile paylaşamadıkları duygusal problemleri paylaşmak, gerekli yönlendirmede bulunmak,

4. Aileyi çocuğun eğitimindeki ekip içine almak, ev eğitimi konusundabilgilendirmekveannebaba işbirliğiileçocuğun gelişimini hızlandırmak,
5. Aile içi etkilenmişlikleri ( karı-koca ilişkileri, diğer kardeşin durumu vb.) olumlu yönde geliştirmek, gerekli desteği sağlamak, parçalanmışlıklara karşı uygun önlemleri alıp gerektiğinde yönlendirmede bulunmak.

b) Aile Eğitim Seminerleri

Kurumumuzda her ay planlanan aile eğitim seminerleri ailelerin ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır.

Seminer konuları:

• Dikkat eksikliği
• Özel öğrenme güçlüğü
• Davranış problemleri
• Otizm
• Zeka geriliği
• Konuşma bozukluğu v.b. ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda değişmektedir.
Ailelerle yapılan eğitim seminerlerinde kişinin kendi çocuğunun adını ve aileyi açığa çıkarmadan genel olarak karşılaştığı zorlukları

paylaşma, zorluklar karşısında nasıl bir yol izlediğini, duygu vedüşünceleriniaçıklamafırsatlarıvermektedir.Ayrıcaveliler arasında yapılacak küçük grup toplantıları onların birbirlerine yardımcı olmalarına fırsat hazırlamakta ve çok verimli olmaktadır.

ÇOCUKLARA YÖNELIK PSIKOLOJIK
DEĞERLENDIRME VE REHBERLIK
Özel gereksinimli çocuklarda bazı yetersizliklerin yanısıra, istenmeyen bazı davranışlar da gözlenmektedir. Bu davranışlar uyum ve problem davranışlar olarak kabul edilmektedir. Psikolojik temelli uyum ve problem davranışlar alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık, korku, kaygılar, okul başarısızlıkları, akran ilişkilerinde sorunlar, özgüven eksikliği, içe kapanıklık gibi günlük yaşam kalitesini de düşüren bir takım sorunlardır. Bu problemler çocuğun yeni beceriler öğrenmesini, var olan becerilerini kullanmasını, çevresi ile sosyal etkileşimini ve toplumsal uyumunu olumsuz yönde etkileyen davranışlardır. Bu problem davranışları önlemek ve azaltmak için aile kadar çocuğun kendisiyle de psikolojik danışmanlık ve terapi ilişkisi çerçevesinde çalışmak gerekir. Gözlem görüşme yöntemleri, psikolojik değerlendirme araçları, oyun terapisi ilkeleri oto kontrol sağlama ve sistematik duyarsızlaştırma gibi pek çok yöntemin kullanıldığı seanslar aile danışmanlığı ile de desteklendiğinde etkili sonuçlar alınabilmektedir.

KURUMSAL EĞİTİMLER